El fet que els Centres Sant Francesc d’Assís formam part d’una gran família, implica la realització d’accions transversals que ens permeten comptar amb elements en comú per unificar estratègies, criteris i actuacions.

Així, any darrera any, tots els CSFA comptam amb un lema conjunto que ens acompanya al llarg de tot el curs i ens serveix de guia per viure amb especial intensitat la dimensió humana de la formació a través de la mateixa referència.

Comptam també amb Grups de Reflexió i Compromís Social, un referent de pastoral a cada centre que actua des de l’exterior per integrar la massa social que envolta cadascun dels nostres centres.

Però el més important de la nostra comunitat són les persones que hi formam part d’ella: alumnat, professorat, col·laboradors, membres dels GRECS i, en definitiva, qualsevol que vol construir amb nosaltres un món millor a partir de la impartició d’una formació acadèmica de qualitat i humana, basada en valors com el compromís, la solidaritat i el respecte.