2016-2017

“La terra: ca teva, ca meva,
ca nostra”

Aquest és el lema del curs 2016/2017, inspirat en l’Assemblea General de l’ONU que va declarar l’any 2017 com l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, amb la intenció de promoure aquesta activitat econòmica creant consciència de la importància d’impulsar-la i exercir-la responsablement.

Hem de reconèixer que per la nostra illa el turisme és clau per al nostre desenvolupament, però alhora subratllam la necessitat que s’entengui la riquesa del nostre patrimoni i que s’apreciïn els valors inherents de la nostra cultura.

Aquest curs volem treballar els tres pilars de la sostenibilitat del turisme: econòmic, social i del medi ambient.

Existeixen realment problemes ambientals?
Són tan importants?
Estan relacionats amb la pobresa i la desigualtat? Què té a veure tot això amb nosaltres,

El Papa Francesc a l’Encíclica “Laudato Si”, respon a aquestes qüestions amb una invitació a re exionar i participar en una autèntica ecologia humana (LS 5), perquè no hi ha dues crisis separades, una d’ambiental i una altra de social, sinó una sola i complexa crisi sòcio-ambiental (LS 139). Insisteix en què el gran desa ament és respondre a la crisi econòmica, social i ambiental que amenaça avui el planeta i la humanitat; on els pobres són les principals víctimes. Ens crida a escoltar tant el clamor de la terra com el clamor dels pobres (LS 49).

Càritas, CONFER, Justícia i Pau, Manos Unidas i REDES des de fa anys va sumant esforços per liderar una estratègia conjunta de presència pública orientada a donar veu a un model alternatiu de desenvolupament en el qual les persones empobrides siguin les protagonistes.

Els CSFA ens unim a la campanya “Enllaça’t per la Justícia”: http://www. enlazateporlajusticia.org/ca/ amb la qual pretenem sensibilitzar i animar al compromís i a la cura de la Creació que suposa un model diferent de desenvolupament, just, solidari i sostenible, amb una ciutadania global disposada a implicar-se i a canviar els seus hàbits de consum i un estil de vida centrat en el tenir.