El Centre


Història


El setembre de 1882 la comunitat de Religioses Franciscanes Filles de la Misericòrdia fundà una casa a Son Servera, demanada per les autoritats, per atendre les necessitats del poble de curar i consolar els malalts i ensenyar als infants la doctrina cristiana.

La primera casa, on visqueren set anys, era al carrer Nou, tenia dues aules, una per a nines més grans i l’altra per a pàrvuls. Després es varen traslladar al carrer Dr. Esteva, on està l’escola actualment.

El nombre d’habitants anava en augment, i davant la necessitat d’engrandir les aules varen comprar una casa a devora el convent. A la planta baixa s’hi va edificar una aula de pàrvuls, i algunes dependències reservades per a la Congregació. En el pis superior, una altra aula per a les nines grans i uns dormitoris per a les monges.

Fins l’any 1975 les nines podien acabar tota l’EGB a l’escola, després va quedar com a pre-escolar i guarderia, amb quatre aules, fins que en el 1997 es va llevar el servei de guarderia.

En el curs 1998 – 99 es va concertar l’aula de 5 anys, anant cada any, concertat una nova aula, fins a quedar en el 2000 com a un Centre d’Educació Infantil concertat de 3 a 5 anys, amb una aula de 2 anys sense concertar.

A partir de setembre del 2011, varen tancar definitivament el convent. Des aleshores la Titularitat ens ha anat cedint diversos espais per ampliar les nostres instal·lacions. Durant aquests anys s’han anat fent reformes i millores per modernitzar el nostre centre.

Durant el curs 2016-17 s’ha obert una aula de nadons (0-1 anys) per donar resposta a les sol·licituds  que moltes famílies ens  fan arribar per poder atendre infants en el moment que els seus pares s’han de reincorporar  de nou a la seva feina.


Informació General


El Centre


Història


El setembre de 1882 la comunitat de Religioses Franciscanes Filles de la Misericòrdia fundà una casa a Son Servera, demanada per les autoritats, per atendre les necessitats del poble de curar i consolar els malalts i ensenyar als infants la doctrina cristiana.

La primera casa, on visqueren set anys, era al carrer Nou, tenia dues aules, una per a nines més grans i l’altra per a pàrvuls. Després es varen traslladar al carrer Dr. Esteva, on està l’escola actualment.

El nombre d’habitants anava en augment, i davant la necessitat d’engrandir les aules varen comprar una casa a devora el convent. A la planta baixa s’hi va edificar una aula de pàrvuls, i algunes dependències reservades per a la Congregació. En el pis superior, una altra aula per a les nines grans i uns dormitoris per a les monges.

Fins l’any 1975 les nines podien acabar tota l’EGB a l’escola, després va quedar com a pre-escolar i guarderia, amb quatre aules, fins que en el 1997 es va llevar el servei de guarderia.

En el curs 1998 – 99 es va concertar l’aula de 5 anys, anant cada any, concertat una nova aula, fins a quedar en el 2000 com a un Centre d’Educació Infantil concertat de 3 a 5 anys, amb una aula de 2 anys sense concertar.

A partir de setembre del 2011, varen tancar definitivament el convent. Des aleshores la Titularitat ens ha anat cedint diversos espais per ampliar les nostres instal·lacions. Durant aquests anys s’han anat fent reformes i millores per modernitzar el nostre centre.

Durant el curs 2016-17 s’ha obert una aula de nadons (0-1 anys) per donar resposta a les sol·licituds  que moltes famílies ens  fan arribar per poder atendre infants en el moment que els seus pares s’han de reincorporar  de nou a la seva feina.


Informació General


EDUCACIÓ INFANTIL
 • 1R CICLE

  Aula nadons: 4 mesos-18 mesos
  Aula 2 anys: 18 mesos-3 anys

 • 2N CICLE

  Aula 3 anys
  Aula 4 anys
  Aula 5 anys

HORARI
 • SETEMBRE A JUNY DE 9 A 14h
 • ESCOLA MATINERA DE 6’45 A 8’30 h. (TOT L’ANY)
 • ESCOLETA ESTIU DE JUNY A SETEMBRE DE 9 A 14h

Projecte Educatiu de Centre


Aquest document vol ser una mostra de com som com a centre, quines són les línies que mar- quen el nostre dia a dia i quines eines professionals empram per tal de dur endavant el caràcter propi i ideari del nostre centre.

Descarregar Projecte

Com Treballam


 • TREBALLAM PER ESPAIS D’APRENENTATGE
 • APRENENTATGE COOPERATIU
 • EDUCAR EN L’INTERIORITAT
 • TREBALL PER PROJECTES
 • CELEBRACIÓ DE FESTES POPULARS
 • HORT ESCOLAR

Pastoral


La pastoral del nostre centre la realitza la mestra d’educació en valors i s’encarrega de promoure i motivar l’esperit cristià dels nostres centres. Els objectius marcats d’aquest any són:
Treballar i aprofundir la figura de Sant Francesc, juntament amb el lema d’enguany.
Treballar el consum responsable mitjançant diferents activitats a l’aula i l’escola.
Treballar valors per a la Quaresma.
Donar color al centre, pintant les parets (La Pau)
Continuar col·laborant amb el projecte Misol (sopar solidari a final de curs)
Continuar preparant el sentit i la celebració del dia de Sant Francesc, Nadal, Dia de la Pau, Sant Blai i Pasqua.


Organització Acadèmica


DIRECTORA: M. CARMEN SERVERA MOREY
GERENT: GUILLEM CRESPÍ SASTRE

CLAUSTRE:
M. Carme Servera Morey
Bàrbara Riera Nebot
Marga Ferriol Bergas
Marta Salom Rosselló
Maria Magdalena Sabater Seguí
Aina M. Sastre Seguí
Neus Sureda Vives
Beatriz Salas Díaz
Montse Fortuny Pou

CONSELL ESCOLAR:
Presidenta: Mª Carme Servera Morey
Secretària: Marga Ferriol Bergas
Representant Titularitat: Guillem Crespí Sastre
Representant mestres:Bàrbara Riera Nebot
Representant APIMA: Marga Murillo Ballester
Representant pares i mares: Laura Cabezas Chinchilla

TUTORIES:
3 anys: Marga Ferriol
4 anys: Bàrbara Riera
5 anys: M. Carme Servera
Suport infantil: Marta Salom Rosselló i Maria Magdalena Sabater Seguí
Audició i Llenguatge: Marga Ferriol
Pedagogia Terapèutica: Aina M. Sastre Seguí
Anglès: Maria Magdalena Sabater Seguí


Documentació


Descarregar Documentació

Instal·lacions i Equipaments


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image