25 N: No és no!

CSFACIUDAD REAL, Destacats, MANACOR, MURO, Noticias home, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

Avui, els nostres centres s’uneixen una vegada més a la crida en contra de la violència de gènere.

Des de l’educació treballam  de manera preventiva per la convivència i la igualtat plena entre homes i dones, pel respecte i la tolerància a la diversitat en qualsevol àmbit.

Creim i feim feina des de la coeducació, perquè tots: nins, nines, al·lots i al·lotes tenguin les mateixes oportunitats i els mateixos drets.

Educam des de les etapes més primerenques perquè els infants valorin positivament la cura i el respecte envers l’altre, en contra de les conductes agressives, violentes i competitives.

Incentivam l’esperit crític i la capacitat d’anàlisi, de no deixar-se manipular pel nostre món cada vegada més globalitzat. Volem persones lliures i empàtiques, que aprenguin a prendre decisions fermes i sàpiguen dir NO QUAN ÉS NO!