Els Centres Sant Francesc d’Assís (CSFA) formam una comunitat estretament unida i centrada en proporcionar una educació integral, a la qual la formació acadèmica i els valors humans són igualment importants.

nins sfassis

Al nostre dia a dia es tenen en compte conceptes bàsics per a un desenvolupament personal i social lliure i ser, com ara, la solidaritat, l’amor, el respecte, l’amistat, l’innovació, el compromís social o l’esforç. Es tracta de premisses que estan contínuament presents en cadascuna de las accions que duem a terme.
Tota la comunitat educativa dels CSFA, alumnes, famílies, exalumnes, col·laboradors, professorat i treballadors de qualsevol àrea som integrants d’una gran família que compta amb sis col·legis d’infantil, primària i secundària a diferents indrets de Mallorca (Palma, Manacor, Son Servera, Muro i Sa Pobla) i un altre a Ciudad Real, dues escoletes a s’Horta i Cala d’Or així com altres centres d’educació (reforç escolar, internat i escoles de formació tècnica) a Perú, Bolívia i USA.
Des de la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia, com a titulars dels centres, duem més d’un segle dedicades a afavorir que nins, nines i adolescents d’arreu del món puguin accedir a una educació centrada en la formació de persones íntegres i responsables, amb si mateixes i amb la societat de la qual forment part. Volem afavorir la transformació de la societat i contribuir a crear-ne una més solidària, justa i en pau.
Per aconseguir-ho, els nostres referents són els valors franciscans de misericòrdia, solidaritat amb els més necessitats, alegria i agraïment per tot allò que ens proporciona la vida.
Alicia García Lázaro
Superiora General de las Franciscanas Hijas de la Misericordia