Tots els centres escolars de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia apliquen en el seu dia a dia activitats encaminades a fomentar una cultura de treball personal per cultivar l’atenció a la interioritat.

Amb aquesta iniciativa, els CSFA completen el procés educatiu de l’alumnat amb la integració d’un nou àmbit, basat en el desenvolupament de la identitat personal, sempre des d’una doble perspectiva: l’autoconeixement i identificació del “jo” de manera personal, i les seves conseqüències en l’entorn al qual ens desenvolupam.

nins escoltant sfassis

En el dia a dia de l’aula s’integren accions que tenen per finalitat que l’alumnat trobi espais per créixer com a ésser independent, a la mateixa vegada que social, establint pautes per a que ambdues dimensions circulin en la mateixa direcció.

Com a referents de les ensenyances de Sant Francesc d’Assís, treballam per integrar un desenvolupament humà sa i lliure, capaç d’aportar a la societat el millor de cadascun, dedicant especial atenció als més desafavorits i sempre amb el respecte a la natura, com a premissa imprescindible.

La nostra voluntat és contribuir a que els nins i joves de les nostres escoles puguin aportar, com a membres actius de la societat, ara i al llarg de la seva vida adulta, elements diferenciadors en positiu, entre d’altres: senzillesa, justícia, misericòrdia, solidaritat i alegria.