Ei! Som els de 5è d'Educació Primària!

Cfsa Sa PoblaAULA 5è - 6è, SA POBLA, Sa Pobla - Primària

Hola a totes i a tots!

Som un grup heterogeni de 29 alumnes alegres i xerradors. En general, dins l’aula, som treballadors, responsables i respectuosos. La majoria sabem aprofitar bé el temps. Dins classe, la convivència entre nosaltres és bona i demostram interès i motivació en les activitats que treballam. 

Necessitam millorar la nostra capacitat d’estudi i alguns, també la capacitat de feina, però estam segurs que a final de curs ho haurem aconseguit!

Evidentment, treballarem els objectius específics de cada àrea, però també farem feina amb les nostres emocions, intentarem ser millor persones, ens respectarem els uns als altres, valorarem les diferències, millorarem la nostra autonomia, serem responsables i intentarem resoldre els problemes de manera pacífica.

Per a aconseguir tots els reptes que ens proposam, utilitzam diferents metodologies per fer feina dins l’aula: treball cooperatiu, treball per projectes, ús de les TIC mitjançant el ClassRoom, interioritat, etc…