ENS VOLEU CONÈIXER? SOM ELS DE SISÈ D'EP!

Cfsa Sa PoblaAULA 5è - 6è, SA POBLA, Sa Pobla - Primària

Hola a tots i a totes!

Nosaltres som el grup de 6è, el darrer curs de primària! Som un grup heterogeni de 29 alumnes. En general, dins l’aula, ens mostram responsables i respectuosos.

La majoria tenim bons hàbits de feina i intentarem millorar, durant aquest curs, els hàbits d’estudi. Normalment estem motivats i sabem aprofitar bé el temps. La convivència entre nosaltres és bona, tot i que de vegades sorgeixen petits conflictes que aprenem a resoldre amb l’ajuda de diferents activitats proposades pels professors.

Treballam els objectius específics de cada àrea, però sobretot volem ser bones persones, responsables de la nostra conducta, saber acceptar el compromís de les decisions que es prenguin, millorar la qualitat de les relacions entre nosaltres creant un clima més respectuós i amable. Som conscients de què l’escola és un espai per créixer i aprendre.

Utilitzam diferents metodologies per fer feina dins l’aula: les noves tecnologies estan presents, l’ús de l’ordinador, la pissarra digital, el treball cooperatiu, els projectes, les tècniques d’estudi, la interioritat, l’hort escolar i altres activitats com les sortides i activitats culturals afavorint el coneixement de l’entorn i les relacions interpersonals.