Equip


A partir del Pla Estratègic dels Centres Educatius Sant Francesc d’Assís 2010-2025 l’estructura dels CSFA és:

Germanes titulars del Consell General

Representant de la Titularitat als Centres i gerent

Equip de gerència

Delegat de Pastoral, Identitat i Missió

Directors dels Centres i coordinadors Pedagògics.