Equip


A partir del Pla Estratègic dels Centres Educatius Sant Francesc d’Assís 2010-2025 l’estructura dels CSFA és:

Germanes Titulars del Consell General

  • Alicia García  Lázaro
  • Catalina Rosselló Rigo

Representant de la Titularitat als Centres i  Gerent

  • Guillem Crespí Sastre

Delegat de Pastoral, Identitat i Missió

  • Rafel Mas Tous

Directors dels Centres i coordinadors Pedagògics.

  • Esteve Florit Miró – CSFA Muro
  • Joan Femenies Vives  – CSFA Manacor
  • Maria del Carme Servera Morey  – CSFA Son Servera
  • Bartomeu Cardell Martorell – CSFA Sa Pobla
  • Ángel Campos Mora – CSFA Ciudad Real
  • Joan Garí Adrover – CSFA Palma