Pla de contingència i Pla de contingència digital del CSFA Muro (2020-2021)

CSFADestacats, MURO

Atesa la situació generada per la COVID-19 i la incertesa sobre la possible evolució de la pandèmia, el CSFA de Muro preveu tres possibles escenaris que han de permetre que el sistema educatiu tengui capacitat d’adaptació necessària a les situacions que durant el curs 2020-2021 es puguin produir.

Consulta aquí els plans de contingència.