“Som convocades a viure el do de la misericòrdia”. Aquesta és l’essència del carisma de la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia, titulars dels Centres Sant Francesc d’Assís.

La seva història comença al petit nucli mallorquí de Pina, l’any 1856, quan els germans Gabriel Mariano i Concepció Ribas de Pina van fundar la Congregació amb la ferma voluntat d’atendre als més necessitats.

El camí iniciat tenia per destinació donar resposta als qui patien mancances i dolor, sigui del tipus que sigui: físic, espiritual o provocat per l’escassetat de béns bàsics com ara una llar, vestimenta o alimentació.

Tres han estat, des dels inicis de la Congregació, els punts de referència per tal d’alleujar el patiment dels més necessitats: l’ensenyament, la sanitat i l’evangelització.

Sota aquestes premisses, l’activitat de les Germanes va començar als pobles més petits de Mallorca a on no arribava cap tipus de cobertura social, sanitària o educativa.

Pina va ser el lloc a on es va crear la primera escola; el primer enclavament dels molts que, fins a dia d’avui, s’han anat instaurant a Mallorca, Ciudad Real, Bolívia, Perú, Itàlia i USA.

Sant Francesc d’Assís, el seu llegat i les seves ensenyances, ha estat des d’un principi la referència que ha guiat el tarannà de les Germanes. Així, tal i com ell va predicar amb el seu exemple, l’austeritat, el respecte per la Mare Terra, la misericòrdia i la solidaritat, són els elements que mouen la Congregació per continuar la seva tasca.