Els Grups de Reflexió i Compromís Social, GRECS, son espais per meditar i actuar en torn al carisma de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Arrelats als diferents CSFA, tenen la finalitat d’anar donant suport als diferents centres en la tasca de vitalitzar l’acció evangelitzadora i crear església.

Els principals elements definitoris dels GRECS són els següents:
– Són grups independents per a cada centre i, per tant, s’estén la seva presència als diferents indrets a on hi ha col·legis CSFA.
– Es tracta d’un projecte nou que no pretén substituir cap de les iniciatives o accions de pastoral que els centres desenvolupin, ben al contrari, la seva finalitat és enriquir l’activitat pastoral de les escoles.
– Per tant, els GRECs no incideixen directament en la Pastoral dels Centres sinó que la complementa.
– Les seves accions es desenvolupen fora de l’horari lectiu del Centre.

Els GRECS han nascut per ser un referent pastoral similar al que eren antany les comunitats de religioses per a les escoles, i integrar aquella massa social que cerca punts d’encontre per compartir i celebrar la fe.

Poden formar part d’aquestes comunitats persones de qualsevol àmbit de la comunitat educativa, així com d’altres afins a la mateixa, com ara, religioses, docents, alumnes, pares, ex-alumnes, mestres o professors jubilats, entre d’altres.

En definitiva, es tracta d’una crida als veïns dels pobles, barris i ciutats a on s’hi troben ubicats els nostres centres que vulguin compartir i formar part d’aquests espai de trobada.

La participació dels GRECS es voluntària… tu també pots ser un més de nosaltres i enriquir la nostra comunitat amb la teva contribució activa.