Educació integral i basada en valors
Als Centres Sant Francesc d’Assís oferim una educació integral en totes les dimensions de la persona.

La nostra proposta educativa es centra en generar en els alumnes una actitud compromesa, responsable i solidària amb el món d’avui. Les eines que empram són el foment en la senzillesa i l’austeritat, així com d’una experiència personal d’aprenentatge a la qual es puguin desenvolupar les potencialitats pròpies dels alumnes.

La nostra activitat s’enfoca a través d’una visió cristiana que inclou el diàleg amb altres creences i opcions. La finalitat: possibilitar una educació oberta per a totes les famílies.
Sota aquestes premisses el que volem és contribuir a la construcció d’una societat més solidària, especialment amb qui pateix la pobresa, la injustícia i l’explotació.

Metodologia innovadora que inculca el sentiment de pertinença a una comunitat
Per desenvolupar el nostre projecte educatiu promovem una metodologia activa i innovadora, capaç de potenciar les diferents capacitats dels nostres alumnes. Així doncs, la innovació, les noves tecnologies i el plurilingüisme formen part la base pedagògica del nostres programes.

Així mateix, consideram prioritari generar un fort sentiment de pertinença i identificació de la totalitat de la comunitat educativa, que és ampla i es diversifica a diferents indrets de Mallorca i a Ciudad Real.

Això es fa possible mitjançant la creació d’un clima que afavoreix la convivència en un entorn d’amistat i d’acceptació de la multiculturalitat i la diversitat social i religiosa.

Per tot això, fomentam
L’APRENENTATGE COOPERATIU, on els alumnes siguin capaços d’actuar i treballar en equip
L’ATENCIÓ personalitzada
El RESPECTE a la vida, a les persones i a la naturalesa
La FRATERNITAT entre tots els sectors de la comunitat educativa
La SOLIDARITAT com a sensibilitat i compromís amb les persones que ens envolten
El COMPROMÍS amb la justícia i l’entorn social i cultural
La IMPLICACIÓ dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge
La RESPONSABILITAT de tots els membres de la comunitat educativa en la professionalitat del treball diari
La LLIBERTAT d’expressió i d’iniciativa
L’AUSTERITAT enfront del consumisme desmesurat
L’EVANGELI de Jesús com a horitzó i referència vital