El Centre


Història


El Centre fou construït fa més d’un segle, i als seus orígens va funcionar com una escola destinada a l’ensenyança de la lectura, escriptura, labors i Catecisme. Amb els anys les instal·lacions escolars varen anar augmentant i ocupant diverses estances del Convent. L’any 1974 ja hi havia implantada l’Educació Infantil i l’EGB. I a l’any 1986 es va ampliar l’ensenyança fins a l’etapa d’ESO, fent millores significatives a les instal·lacions del Centre.


Informació General


ETAPES EDUCATIVES
 • ESCOLETA
 • EDUCACIÓ INFANTIL
 • EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • ESO
HORARI

Escola matinera per a infantil i primària:
De 8 a 9h.

Educació Infantil i Primària:
De 9.00 a 14.00h de dilluns a divendres.

Educació Secundària
De 8.00 a 14.00h de dilluns a divendres.


Projecte Educatiu de Centre

El nostre centre és una escola que es caracteritza per ser:

 • Mallorquina: La llengua vehicular del centre i de la majoria d’ensenyaments és el catatà. L’alumnat durant el seu periode d’escolarització adquireix per igual un domini de les competències en expresió oral i escrita de la Llengua Catalana, la llengüa Castellana i llengua Anglesa.
 • Compromesa amb la Natura: seguint els criteris de Sant Francesc tenim especial sensibilitat pels temes relacionats amb la valoració i manteniment del nostre entorn.
 • Cristiana: Respectant les creences religioses de totes les famílies el centre ofereix la religió catòlica com a assignatura com a eina per inculcar valors.
 • Solidària: Som solidaris amb l’alumnat i famílies que més ho necessiten al nostre centre i formam part activa de projectes de l’ONG MISOL propi de la nostra Congregació
 • Oberta, participativa i democràtica
  Oberta a noves metodologies i tecnologies
  Participativa. Tota la comunitat educativa forma part activa del procés educatiu.
  Democràtica. Fomentant el diàleg i el respecte.


Descarregar PEC
Anuari 2022-2023

Projecte Lingüístic de Centre


Descarregar PLC

Concreció Curricular


Descarregar CC

Adaptació dels criteris de promoció i titulació per al curs 2021-2022


Descarregar AC

Reglament Règim Intern


Descarregar RRI

Com treballam


 • TREBALL PER PROJECTES
 • APRENENTATGE COOPERATIU
 • EDUCAR EN L’INTERIORITAT
 • AUXILIARS DE CONVERSA EN ANGLÈS
 • TREBALL PER RACONS
 • APRENENTATGE INDIVIDUALITZAT
 • ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
 • CELEBRACIÓ DE FESTES POPULARS
 • GOOGLE CLASROOM
 • EXPRESSIÓ ORAL-TEATRE
 • HORT ESCOLAR
 • ESCOLA VERDA
 • PASTORAL
 • SOLIDARITAT

Pastoral


La comissió de pastoral del nostre centre està formada pels mestres de religió  i són els encarregats de promoure i motivar l’esperit cristià del nostre centre. Els objectius són:

 • Treballar i aprofundir la figura de Sant Francesc, juntament amb el lema de cada any.
 • Treballar el consum responsable mitjançant diferents activitats a l’aula i l’escola.
 • Treballar diferents frases de Jesús per a la Quaresma.
 • Continuar col·laborant amb el projecte Misol ( berenars solidaris, festa fi de curs)
 • Continuar preparant el sentit i la celebració del dia de Sant Francesc, Nadal, Dia de la Pau i Pasqua.
 • Treballar i reflexionar sobre el missatge mensual proposats dins l’agenda dins la classe de religió.

Organització Acadèmica


EQUIP DIRECTIU
 • DIRECTOR: JOAN FEMENIES
 • CAP D’ESTUDIS ESO: ADELA MARIA GARCIA
 • CAP D’ESTUDIS EP: MARGALIDA SANSÓ
 • GERENT: GUILLEM CRESPÍ SASTRE
COMISSIONS
 • PEDAGÒGICA
 • CONVIVÈNCIA
 • PASTORAL
 • INTERIORITAT
 • VERDA

Documentació