Families


Circulars / Tutories


Per concertar cita amb els tutors ho podeu fer mitjaçant l’agenda dels alumnes, per telèfon o a través del correu electrònic del centre

Educació Infantil

2 anys: Bel Mª Martí
3 anys: Catalina Bauçà
4 anys: Margalida Morlà
5 anys: Margalida Socies

 

Educació Primària

1r EP: Miriam Vaquer
2n EP: Margalida Sansó
3r EP: Margalida Binimelis
4t EP: Toni Gomila
5è EP: Xisco Miró
6è EP: CAtalina Barceló

Educació Secundària Obligatòria:

1r ESO: Mercè Bauçà
2n ESO: Mateu Sanxo
3r ESO: Maria Rosa Massot
4t ESO: Bartomeu Parera


AMIPA