Serveis


Secretaria


HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

DILLUNS A DIJOUS
8.00h a 17.30h

DIVENDRES
8.00h a 14.00h

DIA DE VENDA DE ROBA
Els divendres de 9.00h a 14.00h


Menjador


Es disposa de servei de menjador de dilluns a dijous de les 12.00 fins les 15.00h., i divendres de 14h a 16.00h.


Gabinet Tomatís


L’escola disposa d’una aula equipada amb el material necessari per rebre la teràpia Tomatís, una tècnica que obri l’escolta i estimula l’aprenentatge. Per més informació poden visitar la pàgina web del Gabinet Tomatís (www.altomtomatis.es).


Activitats Extraescolars


Cada curs escolar, depenent dels interessos de les famílies i de l’oferta, el Centre amb coordinació amb l’AMIPA organitza i gestiona activitats extraescolars en diversos horaris (migdia i horabaixa).


Orientació ESOPercepcions econòmiques serveis escolars


Us informam del preus que s’apliquen al Col·legi. Aquests han estat degudament aprovats pel Consell Escolar i notificats a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

PLA REUTILIZACIÓ
1r, 2n EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 130 €
3r, 4t i 5è EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 90 €
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: 120 €

QUOTA MATERIAL AULA
EDUCACIÓ INFANTIL: 55 €
EDUCACIÓ PRIMARIA: 40 €
EDUCACIÓ ESO: 40 €

QUOTA ALTRES MATERIALS O SERVEIS
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

XARXA TIC: 10 €
BUS POLIESPORTIU: 35 €

El centre ofereix els serveis escolars de contractació voluntària següents:

LLIBRERIA I REPROGRAFIA
EDUCACIÓ INFANTIL: 30 €
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 65 €
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: 50 €

TAQUILLA
EDUCACIÓ INFANTIL: 0 €
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 0 €
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: 10 €

ASSEGURANÇA
EDUCACIÓ INFANTIL: 15 €
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 15 €
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: 15 €

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
EDUCACIÓ INFANTIL: 20 €
EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 20 €
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: 0 €

MENJADOR
14 A 15:30 h
7,50 €

SERVEI DE MATINERA
7:45 A 9 h
MENSUAL: 35 €
MENSUAL SEGON GERMÀ: 25 €
MATINERA DIARI: 3,5 €

Els serveis escolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa vos estarem molt agraïts en cas de contractar-los (Article 51.3 LODE).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
TEATRE: 23 €
CONVERSA EN ANGLÈS EP: 30 €
CONVERSA EN ANGLÈS EI: 20 €


ALTRES APORTACIONS
APORTACIÓ FRANCISCANES FILLES DE LA MISERICÒRDIA

10 mensualitats de 15 €

Tenen el caràcter de donacions voluntàries deduïbles i estan destinades als fins generals del desenvolupament integral de la infància i la joventut, per la qual cosa us estarem molt agraïts.

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, les aportacions voluntàries que realitzau a la titularitat del nostre centre, la Congregació de Franciscanes Filles de la Misericòrdia, tenen consideració de donatiu i, per tant, una deducció fiscal d’un 75% de l’import total a la quota integra de la vostra declaració d’IRPF.

Aquesta important deducció fiscal suposa que dels 150 € de mitjana d’aportació per curs escolar, la família en rebrà un retorn de 112,50 € via declaració IRPF.

Des de la Congregació, anualment s’informa a l’Agència Tributària de l’import total de les quantitats emeses, excepte en cas de les famílies que comuniquin a Secretaria la voluntat de no beneficiar-se d’aquesta deducció fiscal. D’aquesta manera, les dades surten reflectides en els vostres esborranys de la Declaració de Renda de cada exercici fiscal. També emetem i us donam imprès un certificat dels donatius anuals realitzats a la Congregació.