El Centre


Història


El CC Sant Francesc d’Assís de Muro, a l’any 2007 va celebrar els seus 150 anys d’història.

Segons conten les cròniques, el 31 de maig del 1857 es fundà la casa-convent de Muro. Durant uns anys les germanes franciscanes visqueren en les dependències de l’ex-convent de Mínims de Sant Francesc de Paula, que molt amablement els facilità l’Ajuntament d’aquell temps, ja que no fou fins el 1878 que es va beneir l’actual casa conventual situada al carrer Antoni Maura, 3.

La dependència que els frares havien emprat per a l’arxiu fou utilitzada per a la sala de classe. Aquest fou el punt de partida de la nostra escola. Una escola amb una trajectòria un tant especial, degut als diferents esdeveniments que han anat succeint al llarg dels anys.

L’escola de Ca Ses Monges va funcionar normalment com a escola de “parvulari”, on nins i nines rebien una mateixa formació. Passats els primers anys d’escola, les nines podien seguir alguns cursos més, però els nins havien de canviar de centre per anar a alguna de les escoles unitàries masculines d’ensenyament primari.

Per tal d’adaptar-se a la nova “Ley General de Educación”, al 1972, les diferents escoles unitàries de Muro (La Inmaculada Concepción, San Juan Bautista, Centro Parroquial, Virgen Niña i Santa Cecília), juntament amb Ca Ses Monges, el 18 de setembre de 1972 s’unificaren formant un nou centre, de titularitat parroquial que es va anomenar “Centro de EGB Parroquial ” i més endavant “Colegio de EGB Parroquial San Francisco de Asís”. Aquesta escola tenia vuit unitats d’EGB i estava ubicada en les dependències de l’actual casa convent. El centre estava dirigit per una religiosa i hi treballaven algunes monges i els mestres titulars dels respectius unitaris. El parvulari de les religioses seguia funcionant i es compartien els espais disponibles.

Per mor de la manca d’espai i per a donar una educació de major qualitat, l’escola decidí negociar amb l’Ajuntament de Muro per a què els cedís les dependències del claustre de l’ex-convent de Mínims que s’acabava de reformar i adaptar per a l’ús escolar. Fruit d’aquestes negociacions al 31 de gener de 1973 l’Ajuntament de Muro cedí a la “Agrupación de Enseñanza General Básica de Muro” l’ús de l’edifici, que començà a utilitzar a principi del curs 1975-76. Curiosament l’escola tornava a ocupar les dependències que 118 anys enrere havien emprat les primeres germanes per atendre les necessitats d’escolarització de Muro.

L’11 de maig de 1982, el Bisbat de Mallorca cedí la titularitat a les Franciscanes i l’escola seguí funcionant en realitat com a dos centres diferents. Per una banda, en el claustre de l’ex-convent de Mínims es feia l’EGB, que més tard es transformà només en Educació Primària, ja que no es pogué impartir l’ESO degut a que les negociacions amb l’Ajuntament no varen donar els fruits esperats; i per una altra l’Educació Infantil i l’escola de bressol que seguien i segueixen ubicades en la casa convent.

Després de la concertació de tots els ensenyaments es decidí unificar administrativament els dos centres, encara que estiguem en edificis separats, en un sol centre i normalitzar el nom, que a partir del 21 de desembre de 1999 passa a denominar-se oficialment “Sant Francesc d’Assís”.


Projecte Educatiu de CentreAquest és el nostre Projecte Educatiu. És el resultat de la reflexió, debat i consens de tot l’equip de mestres del centre. El PEC mostra qui som, el que creim i on volem arribar tenint en compte la realitat sociocultural de la nostra comunitat educativa.

Descarregar Projecte
Projecte Lingüístic
Pla Digital de Centre

Com treballam


  • Per espais d’aprenentatge
  • Mitjançant l’aprenentatge cooperatiu
  • Per projectes
  • Educant la interioritat
  • Integrant les TIC
  • Fomentant l’aprenentatge de l’anglès

Pastoral


La comissió de pastoral és l’encarregada de promoure valors universals i cristians com ara la solidaritat, el respecte, la tolerància, etc., en el nostre centre a través de diferents activitats programades al llarg de tot el curs.


Revista escolar


Equipaments i instal·lacions


Image
Image
Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image
Image