Families


CircularsAMPA


L’AMPA organitza i gestiona diverses activitats extraescolars i participa en activitats puntuals que organitzen tant el municipi com el mateix centre al llarg del curs.
Email: ampasfassism@gmail.com