Serveis


Secretaria


HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC AMB CITA PRÈVIACorreu electrònic: muroadministracio@sfassis.org


Menjador


Es disposa de servei de menjador de dilluns a divendres de les 14.00 a les 16.00 hores.


Gabinet Psicopedagògic


Aquest servei dona ajuda i recolzament a les famílies quant a dificultats d’aprenentatge, problemes d’hàbits i conductes, etc. El duu a terme l'orientador del centre, i atén aquest tipus de demandes i es coordina amb els/les tutors/es, l’equip de suport del centre i diferents serveis externs com ara l’EOEP, els serveis socials, el centre de salut, etc.


Percepcions econòmiques serveis escolars


Us informam dels preus que s’apliquen al Col·legi. Aquests han estat degudament aprovats pel Consell Escolar i notificats a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Quota inici de curs

EDUCACIÓ INFANTIL

-Material escolar comú
-Impressions

20 €

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

-Material escolar comú
-Impressions
-Xarxa tecnològica

70 €

Pla de reutilització de llibres

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

110 €

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
4r – 6è EP

125 €

El centre ofereix els serveis escolars de contractació voluntària següents:

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

ASSEGURANÇA

15 €

ACTIVITATS CULTURALS I POPULARS

30 €

MENJADOR (14 a 16 h)

PREU DIARI

6,5 €

SERVEI DE MATINERA (7:30 a 9 h)

MENSUALITAT

44 €

PREU DIARI

3 €

Els serveis escolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa vos estarem molt agraïts en cas de contractar-los (Article 51.3 LODE).

ALTRES PERCEPCIONS

EDUCACIÓ INFANTIL

-Material didàctic
-Material Escolar d’aula Material tallers i espais d’aprenentatge

130 € / any

Projecte Auxiliar de conversa

15 € / mes (oct – maig)