Serveis


Secretaría


HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:


DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES
8.30h a 11.30h

DIMARTS I DIJOUS
11.00h a 13.30h


Menjador


Es disposa de servei de menjador de dilluns a divendres de les 14.00 a les 16.00 hores.


Gabinet Psicopedagògic


Aquest servei dóna ajuda i recolzament a les famílies quant a dificultats d’aprenentatge, problemes d’hàbits i conductes, etc. El duu a terme un psicòleg col·legiat que acudeix al centre els dimecres i atén aquest tipus de demandes i es coordina amb els tutors, l’equip de suport del centre i diferents serveis externs com ara l’EOEP, els serveis socials, el centre de salut, etc.


Percepcions econòmiques serveis escolars


Us informam dels preus que s’apliquen al Col·legi. Aquests han estat degudament aprovats pel Consell Escolar i notificats a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Quota inici de curs

EDUCACIÓ INFANTIL

-Material Escolar comú
-Impressions

35 €

EDUCACIÓ PRIMARIA

-Material escolar comú
-Impressions
-Projecte Chromebook

65 €

Pla de reutilització de llibres

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r – 3r EP

-Projecte Innovamat (65,05 €)
-Material didàctic(59,95 €)

125 €

EDUCACIÓ PRIMARIA
4r – 6è EP

125 €

El centre ofereix els serveis escolars de contractació voluntària següents:

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

ASSEGURANÇA

15 €

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

30 €

MENJADOR (14h A 16h)

PREU DIARI

6 €

SERVEI DE MATINERA (07:30h A 09:0h)

MENSUALITAT

44 €

PREU DIARI

3 €

Els serveis escolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa vos estarem molt agraïts en cas de contractar-los (Article 51.3 LODE).

ALTRES PERCEPCIONS

EDUCACIÓ INFANTIL

-Material didàctic
-Material Escolar d’aula Material tallers i espais d’aprenentatge

100 € / any

Projecte Auxiliar de conversa

15 € / mes (oct – maig)