Volem que l’escola sigui una finestra oberta al món


Fomentar l’esperit cristià dins tota la comunitat educativa: alumnes, famílies, personal docent i no docent. Procurar la col·laboració i implicació de les famílies com una eina fonamental per tal d’aconseguir un desenvolupament integral de l’alumnat.

BLOC DE NOTÍCIES

Veure totes les entrades

Volem formar persones que siguin:

“Solidàries, respectuoses, autònomes, creatives, compromeses amb l’entorn i amb esperit crític i reflexiu”