Grups de Referència al Carisma

Grup-Reflexió-Compromís Social


Els GRECS volen ser uns grups de referència arrelats en el carisma partint dels valors de la Congregació de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia.
L’objectiu és que es puguin anar formant al costat de cadascun dels nostres centres educatius, donant suport als mateixos.

– Un grup o comunitat que sigui referent per a cada centre.
– Un projecte nou que no pretén substituir cap de les iniciatives o accions de pastoral que els centres desenvolupen.
– No incideix directament en la Pastoral dels Centres sinó que la complementa.
– Les seves accions es volen desenvolupar fora de l’horari lectiu del Centre.
– Pretenen ser el referent pastoral que eren abans les comunitats de religioses per a les escoles.

Els GRECS estaran formats per persones de qualsevol àmbit de la comunitat educativa i altres persones afins a la mateixa (religioses, docents, alumnes, pares, ex-alumnes, mestres o professors jubilats, persones del poble afins a les comunitats de religioses que abans eren presents en aquella població o barri que voluntàriament hi vulguin formar part.

La participació dels GRECS es voluntària, essent un espai de reflexió i d’acció en torn al carisma de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia.

Més Informació