Serveis


Secretaria


HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

DILLUNS I DIMECRES 8:30 a 12:30h

DIMARTS I DIJOUS 8:30 a 12:30h i de 14 A 16h DIVENDRES 8:30 a 13:30h

DIA DE VENDA D’UNIFORMES CADA DIMARTS


Menjador


Disposam de servei de menjador de dilluns a divendres de 14 a 15:30 h.


Gabinet Psicòleg


Aquest servei dóna ajuda i recolzament a famílies sobre casos concrets en tot tipus d’hàbits, problemàtiques concretes, socialitzacions, etc. Aquest servei es duu a terme per un psicòleg col·legiat que acudeix al centre els dimecres per atendre aquest tipus de demandes així com coordinar-se amb l’equip de suport i serveis externs de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.


Gabinet Tomatís


L'escola disposa d’una aula equipada amb el material necessari per rebre la teràpia Tomatís, una tècnica que obri l’escolta i estimula l’aprenentatge. Per més informació poden visitar la pàgina web www.altomtomatis.com


Activitats Extraescolars


Descarregar activitats extraescolars

Percepcions econòmiques serveis escolars


Us informam del preus que s’apliquen al Col·legi. Aquests han estat degudament aprovats pel Consell Escolar i notificats a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

QUOTA INICI DE CURS

EDUCACIÓ INFANTIL: 54 €

Conceptes:
Quota material comú: 29 €
Quota gabinet psicopedagògic: 25 €

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: 64 €

Conceptes:
Quota material comú: 39 €
Quota gabinet psicopedagògic: 25 €

El centre ofereix els serveis escolars de contractació voluntària següents:

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

ASSEGURANÇA

15 €

MENJADOR

MENSUAL MENJADOR 4 DIES

128 €

MENSUAL MENJADOR 5 DIES

105 €

MENJADOR DIARI

7,60 €

BLOC DE TIQUETS DE 10 unitats (76 €)

7,60 €

SERVEI DE MATINERA (7:30 h a 08:30 h)

MENSUAL MATINERA 4 DIES

18 €

MENSUAL MATINERA 5 DIES

22 €

MATINERA DIARI

1,5 €

Els serveis escolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa vos estarem molt agraïts en cas de contractar-los (Article 51.3 LODE).

ALTRES APORTACIONS

Aportació franciscanes filles de la misericòrdia

10 mensualitats de 33 €

Tenen el caràcter de donacions voluntàries deduïbles i estan destinades als fins generals del desenvolupament integral de la infància i la joventut, per la qual cosa us estarem molt agraïts.

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, les aportacions voluntàries que realitzau a la titularitat del nostre centre, la Congregació de Franciscanes Filles de la Misericòrdia, tenen consideració de donatiu i, per tant, una deducció fiscal d’un 75% de l’import total a la quota integra de la vostra declaració d’IRPF.

Aquesta important deducció fiscal suposa que dels 330 € de mitjana d’aportació per curs escolar, la família en rebrà un retorn de 247,50 € via declaració IRPF.

Des de la Congregació, anualment s’informa a l’Agència Tributària de l’import total de les quantitats emeses, excepte en cas de les famílies que comuniquin a Secretaria la voluntat de no beneficiar-se d’aquesta deducció fiscal. D’aquesta manera, les dades surten reflectides en els vostres esborranys de la Declaració de Renda de cada exercici fiscal. També emetem i us donam imprès un certificat dels donatius anuals realitzats a la Congregació.