Serveis


Secretaria


HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

DILLUNS I DIMECRES
8:30 a 12:30h

DIMARTS I DIJOUS
8:30 a 12:30h i de 14 A 16h
DIVENDRES
8:30 a 13:30h

DIA DE VENDA D’UNIFORMES
TOTS ELS DIMARTS


Menjador


Es disposa de servei de menjador de dilluns a dijous de les 12 fins les 14h. i divendres de 13:30h a 15.00h.


Gabinet Psicòleg


Aquest servei dóna ajuda i recolzament a famílies sobre casos concrets en tot tipus d’hàbits, problemàtiques concretes, socialitzacions, etc. Aquest servei es duu a terme per un psicòleg col·legiat que acudeix al centre els dimecres per atendre aquest tipus de demandes així com coordinar-se amb l’equip de suport i serveis externs de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.


Gabinet Tomatís


L’escola disposa d’una aula equipada amb el material necessari per rebre la teràpia Tomatís, una tècnica que obri l’escolta i estimula l’aprenentatge. Per més informació poden visitar la pàgina web www.altomtomatis.com


Activitats Extraescolars


Pendent de l’evolució de la pandèmia l’AMPA decidirà si es duen a terme o no.


Percepcions econòmiques serveis escolars


Us informam del preus que s’apliquen al Col.legi. Aquests han estat degudament aprovats pel Consell Escolar i notificats a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

QUOTA MATERIAL COMÚ

EDUCACIÓ INFANTIL

29 €

EDUCACIÓ PRIMARIA

39 €

El centre ofereix els serveis escolars de contractació voluntària següents:

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

ASSEGURANÇA

11 €

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

25 €

MENJADOR ( 13:30h A 15:00h)

MENSUAL MENJADOR 4 DIES

128 €

MENSUAL MENJADOR 5 DIES

105 €

MENJADOR DIARI

7,60 €

BLOC DE TICKETS DE 10 unitats (76 €)

7,60 €

SERVEI DE MATINERA ( 07:30h A 08:30h)

MENSUAL MATINERA 4 DIES

18 €

MENSUAL MATINERA 5 DIES

22 €

MATINERA DIARI

1,5 €

Els serveis escolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa vos estarem molt agraïts en cas de contractar-los (Article 51.3 LODE).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’AMIPA del centre ofereix les activitats extraescolars de contractació voluntària següents:

SOCIS AMIPA

NO SOCIS AMIPA

ZUMBA

20 €

22 €

DIBUIX

20 €

22 €

TEATRE

20 €

22 €

ANGLÈS

26 €

28 €

ALTRES APORTACIONS

Aportació franciscanes filles de la misericòrdia

10 mensualitats de 33 €

Tenen el caràcter de donacions voluntàries deduïbles i estan destinades als fins generals del desenvolupament integral de la infància i la joventut, per la qual cosa us estarem molt agraïts.

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, les aportacions voluntàries que realitzau a la titularitat del nostre centre, la Congregació de Franciscanes Filles de la Misericòrdia, tenen consideració de donatiu i, per tant, una deducció fiscal d’un 75% de l’import total a la quota integra de la vostra declaració d’IRPF.

Aquesta important deducció fiscal suposa que dels 330 € de mitjana d’aportació per curs escolar, la família en rebrà un retorn de 247,50 € via declaració IRPF.

Des de la Congregació, anualment s’informa a l’Agència Tributària de l’import total de les quantitats emeses, excepte en cas de les famílies que comuniquin a Secretaria la voluntat de no beneficiar-se d’aquesta deducció fiscal. D’aquesta manera, les dades surten reflectides en els vostres esborranys de la Declaració de Renda de cada exercici fiscal. També emetem i us donam imprès un certificat dels donatius anuals realitzats a la Congregació.