Pla de contingència del CSFA Manacor 2020-2021

CSFADestacats, MANACOR

El Pla de Contingència té com a objectiu mantenir la funció educativa i preservar el dret a l’educació en condicions de seguretat per a tots els membres de la comunitat educativa, així com minimitzar l’efecte de les situacions possibles, no sempre previsibles, per garantir la continuïtat de les activitats educatives en situacions de no normalitat.

07002130- PLA DE CONTINGÈNCIA DEL CSFAManacor