El Centre


Història


Presència, vida i història, de les Filles de la Misericòrdia, a Sa Pobla

Dia 14 de setembre de 1856 es va sembrar una petita creu en el poble de Pina, uns anys després, encara essent vius els dos germans fundadors (D. Gabriel Mn Ribas de Pina i sor Concepció de Sant Josep), les Franciscanes arribaren a Sa Pobla.

Fou el 12 de maig de 1872, quan les Filles de la Misericòrdia arribaren per primera vegada al poble de Sa Pobla. Les dues primeres germanes que començaren a treballar i viure a sa Pobla foren Sor Gabriela María Ripoll, natural de Banyalbufar, i Sor Rosa de Viterbo Bennassar, natural de Selva. El mateix dia de la seva arribada el fundador i reverend Gabriel Marià Ribas de Pina i Gallard imposà l’hàbit blau a dues al.lotes (novícies) a la mateixa església del poble. Una era de Palma i l’altra de Selva, que reberen el nom de Sor Francisca de Sant Josep i Sor Antònia Maria, les quals, juntament amb les altres dues monges, formaren la nova i primera comunitat franciscana a Sa Pobla.

Habitaven una casa, situada al carrer Goleta que madona Francisca Serra havia comprat per a les monges, on actualment hi ha el col.legi. A poc a poc aquesta casa es va anar ampliant. Per exemple, l’any 1879 la mateixa Francisca Serra va comprar una casa al costat del convent per fer-hi allà una capella i uns anys després, el 1926, es va vendre una casa al costat de la capella, que les germanes compraren amb les almoines que varen recollir, per construir sales per educar les nines del poble.

Però Sa Pobla creixia i cada dia hi havia més infants i les monges no podien atendre a totes les necessitats del poblers (tant en el servei dels malalts, com en l’ensenyança dels infants). Mentre es cercava un local apropiat el nou grup de monges va rebre, guardar i educar els infantons, a una casa del carrer Molins, que havien llogat. D’aquesta casa, el “Bressol” de les monges, va passar a una altra casa del carrer de la plaça, on hi estigueren fins l’any 1924. La renda de les cases es pagava amb almoines que les monges rebien dels poblers.

Però aquell any 1924, es va presentar l’ocasió de comparar la casa de “Son Pere”, al carrer Capità per unes 25.000 pesetes. Era una grandiosa casa del qui havia estat capità Pere Ferregut i Cànaves, el mateix que havia fet donació a la Verge de Lluc, de les possessions de Menut i de Binifaldó, uns 300 anys abans. La casa fou pagada amb part d’una deixa pietosa, amb importants almoines recollides entre els veïns de sa Pobla; i amb certa quantitat que la “Congregació” hi va destinar. Decidiren que la nova casa del carrer Capità s’obriria amb el caràcter de “Casa-Bressol” , el que actualment coneixem per sa Cuna. Aquesta fou inaugurada l’11 de maig de 1924. La finalitat d’aquesta fundació fou la d’atendre a moltes mares de família que, per la feina a marjal, havien de deixar les seves criatures durant les hores de jornal en mans de les religioses.

Quan es va obrir la casa cuna ja havien passat 68 anys de la primera fundació i la Congregació ja comptava amb 51 convents escampats per la nostra geografia mallorquina.

Les monges franciscanes en aquesta cas concret de la Casa Cuna de sa Pobla, saberen tenir una sensibilitat extraordinària per respondre positivament davant la necessitat que el poble els demanava.
Es pot afirmar que foren les pioneres en aquest camp i concretament en el camp rural, ja que les cases cunes en les poblacions rurals són quasi inexistents. Sí que sabem de cases cunes a Ciutat, on la primera també va ser duita a terme per les Franciscanes Filles de la Misericòrdia, concretament al barri de Santa Catalina.

Però no ens quedem només en el camp de l’educació, sabem que a sa Pobla també hi va haver presència de les monges a les dues clíniques que regentaven els metges Duet i Tugores, els quals donaven nom a les clíniques que regentaven: Clínica del Metge Duet, actualment la residència de la gent major i la Clínica Tugores, on les germanes hi anaren per primera vegada dia 20 de desembre de 1945.

Per tant, un cop haver fet quatre pinzellades d’aquesta breu presència de les monges franciscanes a sa Pobla, constatam un fet molt poc freqüent, podríem dir com dacostuma en Pere Fullana, “únic en el món”, de trobar-nos amb 4 comunitats religioses de la mateixa congregació en tant poc espai geogràfic. És a dir, de trobar al mateix temps 4 convents de Filles de la Misericòrdia en un mateix poble com és sa Pobla. I això és d’agrair.

Però els temps canvien, i les exigències socials, també. D’acord amb el criteri del consell General, es va separar el col.legi de la comunitat religiosa. Així, el 18 de març de 1976, totes les religioses passaren a viure a l’antic casal del carrer Capità Pere. Actualment és l’únic convent que tenim a sa Pobla, ja que, el primer convent, el del carrer Lluc, s’ha convertit en un centre escolar concertat.

El centre, com a institució, s’ha sabut adaptar a les diferents circumstàncies històriques que li ha tocat viure. S’ha passat per moments difícils, però els membres de la comunitat educativa han sabut reaccionar i adaptar-se a la realitat sempre canviant.

La titularitat correspon a la congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Com ja hem exposat anteriorment, la docència sempre ha estat el mòbil i la principal activitat de les religioses des de la seva fundació a sa Pobla. A la dècada dels 70 es feren importants reformes en el convent per adaptar-lo a les necessitats educatives del moment. La darrera gran reforma, la de 1997, va adaptar el centre a les directrius que marca l’actual sistema educatiu.

L’edifici es troba situat prop del centre de la població entre els carrers Lluna, Escola i Lluc. Té accés directe per cinc llocs: tres al carrer Lluna, un al carrer Escola i un altre al carrer Lluc. Aquest fet hi facilita les entrades i les sortides. L’antiguitat de l’edifici es remunta, com a mínim, a finals del segle passat. Disposa de quatre aules d’Educació Infantil, sis de Primària, quatre de Secundària, tres aules d’ús múltiple, gimnàs, menjador, biblioteca, aula d’informàtica, sala de vídeo, capella, laboratori, secretaria, direcció, sala de professors, quatre patis, capella i les dependències de dos pisos annexos per a activitats extraescolars.

En el centre s’imparteixen tres cursos d’Educació Infantil, tota l’Educació Primària i els quatre cursos de l’Educació Secundària Obligatòria. L’associació de pares col·labora amb les activitats que organitza el centre i, al mateix temps, el centre dóna suport a les activitats que l’AMPA realitza. Enguany s’ha posat en marxa un grup de voluntariat gràcies a la col·laboració de pares i mares, religioses i antics alumnes.

El nostre centre pertany a la congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Es defineix com un centre confessional que ofereix als alumnes una formació cristiana i humana; un centre que vol donar una interpretació cristiana de la vida i ofereix a tota la comunitat educativa oportunitats i situacions que puguin contribuir al creixement de la fe a tots aquells que lliurement ho demanin.

Com va dir Alexandre Ballester: “Els temps canvien però, entre les parets, del que va ésser el primer convent de monges a sa Pobla, se segueix impartint ensenyament. La capella, petita, silenciosa, tímida, il.luminada per uns raigs de llum acolorida, ara, cada dia, escolta les síl.labes, novelles i acaronades, d’un esbart de nins i nines de la nostra vila. L’espai de pau és l’àmbit joiós d’una infantesa que creix i aprèn.”


Informació General


ETAPES EDUCATIVES I TUTORIES 23/24

EDUCACIÓ INFANTIL

4t EI: CATI LLINÀS

5è EI: MARGA CARRIÓ

6è EI: MARGA RAMIS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r EP: CATA AMER I MARGA CAÑELLAS

2n EP: MARIA PERELLÓ I MARIA PAU AMER

3r EP: CATI SOCIAS I MARTINA BOYERAS

4t EP: JOANA MARTORELL I MARIA BEL SANSÓ

5è EP A: MARIA ANTÒNIA GRIMALT

5è EP B: JOANA MARIA REUS

6è EP: NEUS FONT

ESO

1r ESO: MARIA ÁNGELES FERNÁNDEZ I CLARA FERRER

2n ESO: MIQUEL PIERAS I MARGA FORNÉS

3r ESO: DAVID PUJOL

4t ESO: ÒSCAR MARTÍNEZ

HORARI
 • DE 9.00 h A 14.00 h
HORARI DE SECRETARIA

Secretària: Ma. Magdalena Cifre Picó

Telèfon: 971 862 703

 • DILLUNS: de 9.30 h a 12.00 h
 • DIMARTS: de 9.30 h a 12.00 h i 15.00 h a 17.00 h
 • DIMECRES: de 11.00 h a 13.30 h
 • DIJOUS: de 11.00 h a 13.30 h
 • DIVENDRES: de 9.30 h a 12.00 h
HORARI DE MENJADOR
 • De 14.00 h a 15.30 h
Entrevistes amb equip directiu
 • Els dijous de 12.00 h a 13.00 h. S’ha de demanar cita prèvia.

Llistat del Personal


PROFESSORAT CSFA SA POBLA  (TOTES LES ETAPES)

Maria de la Pau Amer Planas

Catalina Amer Seguí

Martina Boyeras Vilanova

Agnès Maria Burguera Vicens

Margarita Cañellas Cladera

Bartomeu Cardell Martorell

Margarita Carrió Crespí

Maria Ángeles Fernández Milla

Clara Ferrer Díez

Maria dels Àngels Florit Amengual

Margalida Neus Font Bennàssar

Margalida Fornés Ramis

Joan Antoni Fuster Llofriu

Maria Gràcia González Cañabate

Maria Antònia Grimalt Estelrich

Miquel Llabrés Rosselló

Catalina Maria Llinàs Serra

Francisca Llinàs Soler

Òscar Martínez Martínez

Joana Martorell Socias

Simón Mayol Neuhof

Maria Antònia Nebot Carrió

Maria Perelló Alomar

Miquel Pieras Villalonga

David Pujol Mulet

Margalida Ramis Sans

Joana Maria Reus Coll

Josep Miquel Ripoll Mut

Maria Isabel Sansó Oliver

Joan Serra Sánchez

Efraïm Serra Sansó

Catalina Socias Serra

CLAUSTRE

Projecte Educatiu de CentreAquest document vol ser una mostra de com treballam al nostre centre, quines són les línies que defineixen la nostra tasca educativa i quins en són els nostres objectius. Com podreu veure, anem més enllà del currículum per tal de que els nostres alumnes tenguin una educació integral.

Descarregar projecte
Projecte lingüístic de centre
Anuari 2022-2023
Pla Digital de Centre

Com Treballam


 • Treballam per racons.
 • Treballam per projectes.
 • Aprenentatge Cooperatiu.
 • Integració de les TIC
 • Potenciam l’anglès.
 • Educam la interioritat.
 • Celebram les nostres festes populars
 • Coherència pedagògica des d’EI fins a ESO.

Pastoral


Entre els objectius que impulsa el Projecte Educatiu de Centre hi té una presencia destacada esdevenir una escola que sigui capaç de testimoniar l’Evangeli a partir dels valors de la misericòrdia i el franciscanisme a partir dels plantejaments de l’ecologisme, la solidaritat i la pregària.

Per portar aquest objectiu a terme l’escola disposa de la implicació de tot l’equip d’educadors, del personal de serveis i de la comissió de pastoral. A partir d’aquesta comissió s’organitzen diferents activitats al llarg de l’any que fan realitat a l’escola els valors de l’Evangeli.

Des de la comissió de pastoral tenim present que tot allò que es treballa a l’escola s’ha de fer des de la realitat pròpia i de la societat que ens envolta, una societat que sovint defuig de plantejaments explícits de la fe o simplement se’n manté en una actitud neutra. Conscients d’aquests reptes, plantejam iniciatives adaptades a les edats dels infants i joves així com també a la seva realitat social.

Som conscients que la formació oberta a la transcendència i a la fe enriqueixen la persona i en són part. Volem fer possible la trobada amb Jesús i oferir una visió positiva i humanitzadora de la religió cristiana i al mateix temps treballam per sensibilitzar tota la comunitat educativa davant situacions d’injustícia, discriminació, pobresa o marginació.

La comissió de pastoral de l’escola està integrada per professors de religió i un membre de l’equip directiu.