Serveis


Secretaria


HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:

DILLUNS
9 a 12:00h

DIMARTS
9 a 12:00h i de 15:00 a 17:00h

DIMECRES
11:00h a 14:00h

DIJOUS
11:00h a 14:00h

DIVENDRES
9 a 12h

DIA DE VENDA D’UNIFORMES
TOTS ELS DIMARTS


Menjador


De 14 a 15.30 h


Gabinet PsicòlegGabinet Tomatís


De dilluns a dijous de 15 a 18 h


Activitats ExtraescolarsPercepcions econòmiques serveis escolars


Us informam dels preus que s’apliquen al Col·legi. Aquests han estat degudament aprovats pel Consell Escolar i notificats a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

EDUCACIÓ INFANTIL
Material Escolar comú – Impressions: 38 €

EDUCACIÓ PRIMARIA
Material escolar comú – Impressions: 63 €

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
1r i 2n
Material escolar comú – Impressions: 68 €

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
3r i 4t
Material escolar comú – Impressions – Aplicació Blocks i dels chromebooks: 77 €

El centre ofereix els serveis escolars de contractació voluntària següents:

ASSEGURANÇA EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO: 12 €

MENJADOR
14 A 15:30 h: 7,10 diaris

SERVEI DE MATINERA
8 A 9 h
MENSUALITAT: 30 €
PREU DIARI: 2 €

Els serveis escolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa vos estarem molt agraïts en cas de contractar-los (Article 51.3 LODE).

ALTRES PERCEPCIONS
EDUCACIÓ INFANTIL

4t EI / 3 anys
Material didàctic
Material Escolar d’aula Material tallers i espais d’aprenentatge
130 € / any

5è i 6è EI / 4 i 5 anys
Material didàctic
Material Escolar d’aula Material tallers i espais d’aprenentatge
150 € / any

Projecte Auxiliar de conversa
(Gestionat per l’APIMA)
15 € / mes (oct – maig)