Serveis
Menjador


El servei de menjador és de 14.00 h a 15.30 h.


Gabinet PsicòlegActivitats Extraescolars

Percepcions econòmiques serveis escolars


Us informam dels preus que s’apliquen al Col·legi. Aquests han estat degudament aprovats pel Consell Escolar i notificats a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

EDUCACIÓ INFANTIL
Material Escolar comú – Impressions: 45€

EDUCACIÓ PRIMARIA
Material escolar comú – Impressions: 65€

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA        
Material escolar comú – Impressions:  82€

El centre ofereix els serveis escolars de contractació voluntària següents:

ASSEGURANÇA EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO: 15 €

MENJADOR
14.00h a 15.30h: 7’35€ diaris.

SERVEI DE MATINERA
De les 8.00 h  a 9.00 h
MENSUALITAT: 30 €
PREU DIARI: 2 €

Els serveis escolars no tenen caràcter lucratiu i amb els seus imports es contribueix al manteniment i millora de les instal·lacions, per la qual cosa vos estarem molt agraïts en cas de contractar-los (Article 51.3 LODE).

ALTRES PERCEPCIONS
EDUCACIÓ INFANTIL

4t EI / 3 anys
Material didàctic
Material Escolar d’aula Material tallers i espais d’aprenentatge
130 € / any

5è i 6è EI / 4 i 5 anys
Material didàctic
Material Escolar d’aula Material tallers i espais d’aprenentatge
150 € / any

Projecte Auxiliar de conversa
(Gestionat per l’APIMA)
15 € / mes (oct – maig)