L’ensenyament que deixa empremta no és que es fa de cap a cap, sino de cor a cor –

Howard G Hendricks


El centre opta per una educació que desenvolupi i capaciti la persona per a ser crítica en una societat plural, per a ser lliure i tolerant. També opta per educar en ser feliç i per trobar sentit a la vida amb el que som i tenim.

Fomentar l’esperit cristià dins tota la comunitat educativa: alumnes, famílies, personal docent i no docent. Procurar la col·laboració i implicació de les famílies com una eina fonamental per tal d’aconseguir un desenvolupament integral de l’alumnat.

BLOC DE NOTÍCIES

Veure totes les entrades

Volem formar persones que siguin:

“Autònomes, crítiques, reflexives, creatives, compromeses amb l’entorn, solidàries, generoses, empàtiques, felices, lliures, responsables, respectuoses, tolerants, justes, constructives i que pensin en positiu.”