La infantesa és divertida, màgica i lliure – Manel


Transmetre valors humans a tota la comunitat educativa: alumnes, famílies, personal docent i no docent. Procurar la col·laboració i implicació de les famílies com una eina fonamental per tal d’aconseguir un desenvolupament integral de l’alumnat.

BLOC DE NOTÍCIES

Veure totes les entrades

Volem formar persones que siguin:

“Autònomes, crítiques, reflexives, creatives, compromeses amb l’entorn, solidàries, generoses, empàtiques, felices, lliures, responsables, respectuoses, tolerants, justes, constructives i que pensin en positiu.”