FORMACIÓ NOUS ESPAIS D'APRENENTATGE, NOVES FORMES D'AVALUAR

Sant Francesc d'AssisNoticias Home

Els passats 3 i 24 de novembre, es va dur a terme una formació a la Casa Fundacional de Pina amb la ponent Cati Sales, que ens ha permès seguir fixant objectius i metes en el Projecte de la nova Línia Pedagògica en Educació Infantil dels Centres CSFA, aprovada el curs passat. Seguint el Pla d’Acció 2017 – 2020 del vigent Pla Estratègic, en aquest curs s’ha programat una formació específica amb la voluntat de fixar la nova base metodològica de la nova, donant especial èmfasi als espais d’aprenentatge i les seves formes d’avaluar.