150 anys de la presència de les monges Franciscanes a sa Pobla (II)

CSFADestacats, Noticias home, SA POBLA

El centre escolar Col·legi Sant Francesc d’Asís de sa Pobla, com a institució, s’ha sabut adaptar a les diferents circumstàncies històriques que li ha tocat viure, encara que passant per moments difícils i complicats, però que els membres de comunitat educativa han sabut afrontar, reaccionar i adaptar-se a una realitat sempre canviant.

La titularitat del centre correspon a la congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia. La docència sempre ha estat el mòbil i la principal activitat de les religioses des de la seva implantació a sa Pobla. A la dècada dels anys 70 es feren importants reformes en el convent per tal d’adaptar-lo a les necessitats educatives del moment. La darrera gran reforma duta a terme l’any 1997, va adaptar el centre a les directrius que marca l’actual sistema educatiu.

En conjunt l’edifici es troba en bon estat de conservació. Situat prop del centre de la població, entre els carrers Lluna, Escola i Lluc, té accés directe per cinc llocs: tres al carrer Lluna, un al carrer Escola i un altre al carrer Lluc, que faciliten les entrades i sortides dels alumnes al centre escolar. L’antiguitat de l’edifici es remunta a finals del passat segle XX.

El centre disposa de quatre aules d’Educació Infantil, sis de Primària, quatre de Secundària, tres aules d’ús múltiple, gimnàs, menjador, biblioteca, aula d’informàtica, sala de vídeo, laboratori, secretaria, direcció, sala de professors, quatre patis, capella, i les dependències de dos pisos annexes per activitats extraescolars.

Al col·legi s’imparteixen tres curos d’Educació Infantil, tota l’Educació Primària i els quatre curos d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). A més del professorat necessari per impartir aquests cursos, es disposa de professors de suport i de compensatòria. Es duen a terme activitats extraescolars amb el suport de l’AMPA. L’Associació de Pares i Mares col·labora amb les activitats que organitza el centre i, al mateix temps, el centre dona suport a les activitats que l’AMPA realitza. Actualment, es treballa en el projecte de constitució d’una associació d’antics alumnes.

El centre o Col·legi Sant Francesc d’Assís de sa Pobla, pertany a la congregació de les Germanes Franciscanes de la Misericòrdia i es defineix com “un centre confessional que  ofereix als alumnes una formació cristiana i humana; un centre que vol donar una interpretació cristiana de la vida i ofereix a tota la comunitat educativa oportunitats i situacions que puguin contribuir al creixement de la fe a tots aquells que lliurement ho demanin.”, afirma l’article de la seva pàgina ‘El centre-web Sa Pobla’.

Actes commemoratius

Per tal de commemorar el 150è aniversari de la presència franciscana a sa Pobla, els responsables del centre han organitzat una sèrie d’actes, que es varen encetar el passat 24 de novembre amb una taula rodona en què es va tractar el tema “La interculturalitat a sa Pobla”. Ja per l’any vinent 2023, el 9 de març, està prevista una altra taula rodona en què es tractarà el tema “L’educació a sa Pobla; passat, present i futur. Pel mes d’abril s’inaugurarà una exposició fotogràfica al Museu de Can Planes. Per tal motiu, el centre fa una cridada a totes les persones que disposin de fotografies relacionades amb Ca ses Monges, les cedien temporalment al col·legi per tal de fer lluir el màxim possible dita exposició. Per clausurar l’any del 150 aniversari, pel mes de maig està programada la celebració d’una missa d’acció de gràcies i un sopar al carrer davant l’escola.

07