Ajuts de menjador per al curs 2020-2021

CSFADestacados, Destacats, MANACOR, MURO, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

Fins dia 21 d’octubre es poden sol·licitar els ajuts de menjador per al curs 2020-2021.

El Butlletí Oficial de Balears ha publicat la Resolució de la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2020-21. A partir de dia 7 d’octubre de 2020 es poden presentar les sol·licituds degudament emplenades als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2020-2021 en un termini de deu dies hàbils.

Enguany s’ha tengut molt en compte l’especial situació socioeconòmica que es viurà per part de moltes famílies a Balears. Per això s’ha doblat la dotació de les beques fins als 7 milions d’euros (el curs passat fou de 3,5 milions).

Per altra banda, enguany es fa necessari incorporar criteris que contemplin la situació de les famílies en el moment de la convocatòria i per tant, es proposa un barem que pugui donar resposta a les situacions de vulnerabilitat de manera fiable.

Així, mentre en les convocatòries passades es tenia en compte la renda de l’any anterior al de la sol·licitud de la beca, enguany es pot optar per aquesta via o per una de nova que és acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, ja que hi haurà famílies que tenen una renda de 2019 que no seria beneficiària d’ajuts però que amb motiu de la pandèmia son beneficiaris de la prestació extraordinària per autònoms per la Covid-19 o es tracta d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades del Covid-19.

Per altra banda, també s’ha previst que si per circumstàncies sobrevingudes  se suspenen les classes i/o el servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la família.