Política de privacitat
OBJECTE
El prestador, responsable de la web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús d’aquest lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent d’en tot caso redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Palma.

Política de cookies
En la web www.sfassis.org utilitzam cookies per facilitar la relació dels visitants amb els nostres continguts i per a permetre elaborar estadístiques sobre els visitants que rebem. En compliment amb la Directiva 2009/136/CE, desenvolupada en el nostre ordeament per l’apartat segon de l’article 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-li detalladament de l’ús que res realitza en la nostra web.

Es denominen cookies a uns petits arxius que es graven en el navegador utilitzat per cada visitant de la nostra web per a que el servidor pugui recordar la visita d’aquest usuari amb posterioritat quan torni a accedir als nostres continguts.

Aquesta informació no revela la seva identitat, ni dada personal ninguna, ni accedeix al contingut enmagatzemat en el seu ordinador, però sí que permet al nostre sistema la vostra identificació com a usuari determinat que ja va visitar la web amb anterioritat, visualitzà determinades pàgines, etc. A més, permet guardar les seves preferències personals i informació tècnica com, per exemple, les visites realitzades o les pàgines concretes vistes.

Si vostè no desitja que es guardin les cookies en el seu navegador o prefereix rebre una informació cada vegada que una cookie sol·liciti instal·lar-se, pot configurar les seves opcions de navegació per a que es faci d’aquesta forma. La major part dels navegadors permeten l gestió de les cookies de tres formes diferents:
– Les cookies són sempre rebutjades.
– El navegador pregunta al l’usuari si vol instal·lar cada cookie.
– Les cookies són sempre accedptades.

El seu navegador també pot incloure la possibilitat de seleccionar amb detall les cookies que desitja que s’instal·lin en el seu ordinador. En concret, l’usuari normalment pot acceptar algunes de les següents opcions:
– Rebutjar les cookies de determinats dominis dominios.
– Rebutjar les cookies de tercers.
– Acceptar les cookies com a no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca).
– Permetre al servidor crear cookies per a un domini diferent.

Pot trobar informació sobre com configurar els navegadors més utilitzats en les següents ubicacions:
Chrome
Explorer
Firefox
Safari

Respecte de les cookies de tercers, és a dir, aquelles que són alienes al nostre lloc web, no podem fer-nos responsables del contingut i veracitat de les polítiques de privacitat que ells inclouen per la qual cosa, la informació que us oferim és sempre amb referència de la font. En cas de dubtes, s’han de dirigir al webmaster del domini creador de la cookie.

Si desitja consultar les condicions completes de www.sfassis.org ho pot fer a través de l’enllaç www.sfassis.org/avis-legal.

A continuació els informam de les cookies del www.sfassis.org:

En funció de la seva navegació, es podran instal·lar totes o només algunes d’elles:
– Nom: _ga, _gat. Descripció: Cookie relacionada con Google Analytics que permet elaborar estadístiques d’ús de la web.
– Nom: _icl_current_language, icl_visitor_lang_js, wpml_browser_redirect_test. Descripció: Cookie pròpia en relació amb l’idioma que permet redireccionar automàticament a l’usuari del web cap a l’idioma que tingui per defecte al seu navegador.