BONES NOTICIES PEL CSFA SA POBLA

CSFANoticias home, Sa Pobla - Infantil

La Conselleria d’Educació i Universitat ha aprovat el canvi de règim de l’Escoleta del Centre Sant Francesc d’Assis de Sa Pobla, d’assistencial a educatiu.

Aquesta modificació, efectiva a partir d’avui amb la seva publicació al BOIB (http://bit.ly/2rcmnql), suposa entre altres avantatges que els infants matriculats tindran un punt addicional en el procés de sol·licitud de plaça al CSFA Sa Pobla a 4rt d’Infantil (a partir de 3 anys), la qual cosa millora substancialment les seves probabilitats d’accés.

Projecte educatiu

L’Escoleta desenvolupa un projecte Educatiu de Centre basat en una educació inclusiva, a la qual es realitza una avaluació continua i individualitzada a partir de les capacitats de cada alumne.

Els espais d’aprenentatge, el foment de l’anglès amb mestra especialista i un auxiliar de conversa natiu, l’educació de la interioritat, el desenvolupament de les àrees de música i psicomotricitat amb mestres especialistes i els tallers fonològics amb professionals d’audició i llenguatge, són també altres de les principals característiques de l’educació que s’ofereix.

Termini de sol·licituds de matriculació

Les famílies interessades en sol·licitar matriculació en l’Escoleta pel curs 2018/2019 han de presentar les seves peticions entre el 3 i el 16 de maig a la secretaria del centre, carrer Lluna 11, Sa Pobla.

Durant tot el curs la matrícula estarà oberta fins cobrir les 18 places escolars que s’ofereixen.

Per a més informació les famílies també poden contactar al telèfon 971 862 703.