EL TREBALL PER ESPAIS D'APRENENTATGE. L'Espai d'Art

CSFA Son ServeraSON SERVERA

El curs passat, al nostre centre vàrem posar en marxa una nova metodologia de treball i al llarg d’aquest curs continuam ampliant-la: el treball per Espais d’Aprenentatge.

Aquesta metodologia ens permet ampliar oportunitats d’experimentació, investigació, joc i relació. És un plantejament que respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Hem creat Espais temàtics per investigar, experimentar i aprendre.

L’organització es fa a partir de grups heterogenis en quant a l’edat (2, 3, 4 i 5 anys), nivells d’aprenentatge, interessos i necessitats especials, afavorint la interacció, cooperació i col·laboració. Els infants de diferents edats tenen la possibilitat de construir i compartir coneixements amb la resta de companys i adults. Aquesta interacció promou que els més grans “estirin” dels més petits, se sentin més valorats i agafin un nivell més alt de responsabilitat i autonomia, i que tots aprenguin uns dels altres.

  • Romp amb l’esquema grup-classe. Cada sessió és diferent i fa que s’inicii un nou procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Els infants trien el que volen fer, escullen l’opció que els genera més interès.
  • Les activitats no són dirigides. El mestre és un guia i provocador de situacions d’aprenentatge.
  • El joc i l’exploració lliure són els protagonistes.

 

L’ESPAI D’ART. “La creativitat és la intel·ligència divertint-se.” (Albert Einstein)

L’Art estimula els dos hemisferis del cervell i permet desenvolupar la creativitat dels infants, promou l’autoestima, un desenvolupament harmoniós com a persona i ensenya que hi pot haver més d’una sol·lució per a un problema.

En aquest Espai treballam continguts com la coordinació òcul-manual, la psicomotricitat fina, la creativitat i la lliure expressió, els colors, el modelatge, enganxar, retallar, estripar…

Aquests continguts els treballam mitjançant determinats materials, jugant amb la seva disposició i atractiu d’exploració per als infants.

Els infants tenen l’oportunitat de descobrir, experimentar, manipular, sentir, imaginar, gaudir, expressar, crear,… mitjançant una gran varietat de materials, tècniques, destreses, habilitats… on desenvolupar les seves capacitats expressives, representatives i artístiques. Expressar el que senten, es deixen anar sense que ningú pugui jutjar el resultat final de la seva obra d’art.