ELS PROFESSORS DE LES ETAPES D'ESO DELS CSFA REBEN FORMACIÓ DE LES APLICACIONS "GOOGLE FOR EDUCATION"

CSFA Son ServeraDestacats, MANACOR, MURO, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

La Titularitat del Centre i els Claustres dels CSFA Sa Pobla i Manacor són conscients de la realitat tecnològica de la societat a dia d’avui. Les noves tecnologies han anat entrant en el dia a dia de tots els ciutadans de la societat, sigui quin sigui el seu estatus social. Tot i que l’evolució tecnològica de la societat ha estat més ràpida que la de l’educació, aquesta no ha quedat al marge. S’hi ha anat adaptant poc a poc però de manera ferma.

Els nostres alumnes són nadius digitals. Han crescut convivint amb la tecnologia, tenen una capacitat gairebé innata per manejar-se intuïtivament amb les noves tecnologies. El que els manca, és donar-li un ús més pedagògic a les TIC i adquirir destreses que els ho permeti.

Després del primer any de la introducció dels chromebooks dins l’Etapa d’ESO, els seus professors han rebut una formació de 12 hores lectives per millorar i perfeccionar el coneixement de les eines educatives de G-SUITE i Google Classroom, per aconseguir:

  • Convertir les TIC en una eina pedagògica que ens permetin aconseguir els principals objectius del PEC.
  • Aconseguir un aprenentatge significatiu per a cada alumne, vinculat a l’ús de les TIC, juntament amb l’aprenentatge cooperatiu.
  • Respondre de manera individualitzada a les necessitats de cada alumne i potenciar la seva autonomia.
  • Desenvolupar l’esperit crític en els alumnes mitjançant la recerca i anàlisi de la informació.