Els tallers dels DILLUNS

CSFA Son ServeraSON SERVERA, Son Servera - Infantil

Avui us parlarem una mica més sobre els tallers que duim a terme cada dilluns.

A l’arribada a l’escola, al matí, cada infant tria els tallers que treballarà durant les primeres hores. Amb aquesta manera organitzativa es fomenta la responsabilitat, autonomia, recerca dels propis interessos, cooperació amb companys de distintes edats… a part de tots els continguts curriculars propis de cada taller.

La varietat de tallers, dels dilluns i dimarts, fan que els continguts a treballar es fomentin mitjançant distintes propostes i a diferents tallers.

Aquí vos deixam un tast!

Dits divertits: taller enfocat a potenciar habilitats manuals, la destresa, el traç i la motricitat fina; així com la coordinació òcul-manual necessària per la pre-escriptura.


5 sentits: propostes dins un ambient acollidor dirigides a treballar tècniques de consciència del propi cos. Connectant cos-cor-ment a partir dels sentits de la vista, oïda, tacte, gust i olfacte.


Art: taller amb l’objectiu de fomentar la creativitat i el gust per l’art i la cultura, mitjançant una determinada proposta amb distints materials i tècniques plàstiques.


El món de les lletres: enfocat a fomentar el gust i inici de l’aprenentatge a la lectoescriptura, mitjançant jocs lúdics i significatius pels infants. Sempre respectant els interessos i necessitats individuals així com l’etapa madurativa de cada un.