Ens formam en la tècnica de ‘Godly Play’

CSFADestacats, MANACOR, MURO, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

Un grup de mestres d’Infantil dels CSFA de Mallorca han gaudit, durant aquest mes de juliol, de tres dies de formació intensiva en la teoria i pràctica de ‘Godly Play’, unes jornades organitzades per Escola Catòlica i dirigides per Celia Paterson i José Andrés Sánchez.

Godly Play aplica els principis metodològics de Montessori a la formació religiosa del nin, l’adolescent i fins i tot l’adult. Ofereix un context i uns instruments d’aprenentatge dels continguts de la religió cristiana basats en la Bíblia (Història Sagrada, paràboles, temps i gests litúrgics…). Es tracta d’un aprenentatge significatiu que parteix de les experiències personals i grupals dels participants, incorpora totes les intel·ligències i es desenvolupa des d’un treball cooperatiu.

L’Associació Godly Play Espanya ha desenvolupat aquest mètode que sens dubte pot ser incorporat a diferents àmbits dels nostres centres: ensenyament religiós escolar, catequesi, activitats de pastoral, grups de creixement i aprofundiment en la fe…