FORMACIÓ ALS EQUIPS CSFA

CSFANoticias home

Els equips de personal d’Administració i Serveis dels CSFA de Mallorca han participat a una jornada de formació celebrada a la casa fundacional que té a Pina la Congregació titular de les nostres escoles, les Franciscanes Filles de la Misericòrdia (FHM).

La germana Catalina Rosselló, del Consell General de la Congregació, ha donat la benvinguda i introduït la sessió que ha estat organitzada entre la coordinació de Pastoral, Identitat i Missió, i Comunicació dels centres.

Els temes principals tractats en aquest encontre formatiu han estat l’origen i missió de les nostres escoles, els pilars fonamentals del Projecte Educatiu propi, els valors prioritaris que impulsem als CSFA i la reflexió sobre la importància d’una bona comunicació amb la comunitat educativa per donar un servei i atenció propers i de qualitat.

Així mateix, les assistents, procedents dels centres de Palma, Manacor, Muro, Sa Pobla i Son Servera, han realitzat una visita a alguns dels llocs més destacats de la història de les FHM, i per tant, dels nostres col·legis.

La formació als diferents equips de les nostres escoles és una acció transversal a la totalitat de les escoles, considerada prioritària per enfortir la coordinació, inter i entre centres, així com el treball en equip de tots els CSFA.