FORMACIÓ DELS EQUIPS D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

CSFAMANACOR, MURO, Noticias home, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

Els 21 professionals dels CSFA a Mallorca que treballen dins el Departament d’Atenció a la Diversitat han començat un programa de formació que es durà a terme al llarg de 4 sessions de treball.

Hi participen mestres de Pedagogia Terapèutica – PT, mestres d’Audició i Llenguatge – AL i orientadors.

Els objectius fonamentals d’aquestes sessions formatives és dotar als equips de suport de noves estratègies per afrontar l’ajuda eductiva en els casos de problemes de comportament i problemàtica social.

Aquest curs és un altre exemple del projecte de formació contínua que als nostres centres duim a terme per oferir una educació integral capaç de cobrir les diferents necessitats, i incorporant elements d’innovació que ens permetin atendre totes les dimensions de la persona.