FORMACIÓ EN ESPAIS D’APRENENTATGE

CSFAMANACOR, MURO, Noticias home, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

El professorat d’Educació Infantil dels nostres centres de Mallorca està rebent un complet programa de formació en pedagogia del treball per espais d’aprenentatge.

El nostre projecte educatiu compta en aquesta estratègia pedagògica una de les seves bases fonamentals i té per objectiu principal promoure una metodologia activa i innovadora, capaç de potenciar les diferents capacitats dels nostres alumnes.

La finalitat d’aquest curs és aprofundir en la metodologia dels ambients des de diferents visions educatives i en l’aprenentatge de les característiques i necessitats de cada etapa de desenvolupament.

Així mateix, els alumnes d’aquest curs aprendran noves eines de disseny d’espais adequats pedagògicament al projecte educatiu i a l’etapa evolutiva.

Als CSFA contam amb un programa de formació contínua perquè la nostra aposta és un sistema educatiu innovador, actualitzat i impartit per un professorat format, competent, motivat i implicat.

La formació suma un total de 45 hores distribuïdes en jornades de dos dies que es duran a terme a diferents dates fins al proper mes de març.