FORMACIÓ EN INTERIORITAT

CSFANoticias home

Amb la finalitat de reforçar el projecte Educar la Interioritat, transversal a tots els CSFA, els dies 14 i 15 de maig s’han dut a terme diversos tallers teòrics i pràctics en el nostre col·legi de Ciudad Real.

Professores de dos dels nostres centres a Mallorca, Mónica Cardona (Manacor) i Clara Ferrer (Sa Pobla) han dut a terme sessions intensives, tant per a alumnes (Primària i Secundària), com para tot el claustre del CSFA Ciudad Real.

La finalitat ha estat millorar dinàmiques i implementar noves tècniques per enriquir aquest projecte, enfocat a complementar el procés educatiu de l’alumnat amb la integració d’un nou àmbit: el desenvolupament de la identitat personal.

Amb aquesta experiència, a més, hem pogut gaudir d’uns dies d’intercanvi i coneixement entre professors de diferents CSFA, la qual cosa ha resultat ser molt satisfactòria i positiva per enfortir la coordinació i el treball en equip.