GUIA PER A LA CURA DE LA CREACIÓ

CSFADestacats, MANACOR, MURO, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

Els nostres Centres, juntament amb altres col·legis de la Família Franciscana, han presentat la Guia per a la cura de la Creació, un document de gran valor docent i divulgatiu.

Amb aquesta guia reforcem un dels eixos del nostre projecte educatiu: el foment d’una ecologia integral, centrada en la cura del medi ambient i enfocada a afavorir una societat més justa i protectora amb els col·lectius més vulnerables.

Aquest manual sorgeix com una acció pràctica per materialitzar l’esperit i estil de vida franciscà, que es pretén consolidar a través de mesures i actuacions adaptades a les necessitats i estils de vida actuals. Per això, es proposen reflexions, consells i un compendi de bones pràctiques amb exemples útils i fàcilment aplicables en el dia a dia dels centres.

La idea neix en la trobada de professorat dels col·legis de la Família Franciscana en el qual vam estar presents. Es va celebrar a Madrid el passat mes de febrer i gràcies a l’esforç de l’equip redactor, finalitzem l’any amb el document acabat, editat i a punt per a la seva divulgació.

El document té tres grans eixos temàtics: raons per a la cura de la Creació; conceptes i principis bàsics; forma de concreció pràctica d’aquests principis, idees i sentiments.