GRÀCIES MARIA BEL!

CSFAMANACOR, Noticias home

Na Maria Bel Martorell, professora del CSFA Manacor, s’ha jubilat.

Només li podem dir gràcies a aquesta mestra que ha dedicat 42 anys a la docència en la nostra escola, durant els quals ha estat exemple del que significa la nostra aposta per una educació familiar i propera, en la qual la formació integral de l’alumne és el més important.

Aquesta és la carta que els seus companys li han escrit amb estima i agraïment:

 

“No li volem dir adéu, perquè segur que ens veurem de tant en tant, però si li volem dir que l’enyorarem, perquè deixarà de venir amb la constància que ho feia i notarem el buit que deixarà aquesta dona d’expressió dolça i de fermesa constant, que són les millors característiques per dedicar-se a l’educació.

El seu grau de competència fa que mereixi el qualificatiu de mestra: no únicament pel títol acadèmic, ans per al serva habilitat per a transmetre el seu saber. Fa més de quaranta anys que ensenya a la nostra escola i ha esdevingut una de les mestres històriques.

Te i ha tingut sempre vocació i s’ha lliurat en cos i ànima a moltes generacions d’alumnes, des dels primers anys, que només admetien nines, fins als temps actuals que Sant Francesc d’Assis ha esdevingut un centre educatiu solidari, compromès, obert i participatiu. Na Maria Bel ha tingut alumnes de Primària, d’EGB i d’ESO, i sempre ha deixant una empremta sòlida.

Quasi sempre ha estat la nostra especialista en llengües, fins i tot al principi, quan amb la incorporació del català de manera oficial, es va esforçar i va ser pionera, va obrir camí, per aconseguir una escola normalitzada.

Els seus companys i companyes li desitjam el millor en aquesta nova etapa, que segurament serà d’oci aprenentatge. Maria Bel, que tinguis tota la salut i la bona vida que et mereixes. Nosaltres t’enyorarem”.