L' aula de nadons

CSFA Son ServeraSON SERVERA

El cervell del nadó està preparat per aprendre des del moment del naixement i el principal motor d’aquest aprenentatge és la curiositat natural per l’entorn.

Poc a poc, els més petits de l’escola van fent grans avanços! Amb el temps ja són capaços d’asseure’s tot solets, el seu camp de visió ha augmentat i s’ha incrementat l’interès per tot allò que els envolta. A més, el fet de desplaçar-se els ha obert un món de possibilitats d’exploració i nous descobriments.

Els nadons tenen molta curiositat, iniciativa i una gran capacitat per aprendre a partir de la manipulació i l’experimentació.

Des d’aquest raconet de la nostra escola feim propostes que els permetin experimentar, combinar objectes i materials, veure les seves característiques… i deixam un temps per a aquesta exploració pròpia dels objectes mitjançant els sentits.

A més l’espai, una aula oberta a la llum exterior i amb accés directe al pati està pensat per afavorir el joc, la recerca i les relacions. Un espai acollidor, ric en propostes, estímuls i reptes!

 

#SomCSFA #Petitsexploradors