La capacitat “d'adonar-se’n”

CSFADestacats, MANACOR, MURO, Noticias home, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

Les persones neixem dotades de la capacitat d’“adonar-nos-en”. Una capacitat que ens permet conèixer el món extern, el nostre món intern, i regular les relacions amb els altres.

El confinament ha reduït el món extern a les parets de ca nostra. Es limiten els estímuls, i molts d’ells ens arriben a través de les pantalles dels mitjans digitals i la televisió. Estam vivint una situació que no hem triat, i està fora del nostre control; la ment es rebel·la, es resisteix i sofrim.

Davant els esdeveniments de la vida que no ens agraden, no estam indefensos. Tenim la capacitat d’“adonar-nos-en”, que ens permet conèixer no només el que ocorre fora, també el que ocorre dins nostre.