La concertada treballa per la justícia social

CSFADestacats, MANACOR, MURO, Noticias home, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

L’escola concertada és una escola compromesa amb la societat i ho demostra cada dia, però especialment, en els moments difícils com els que estam vivint.

És una escola confinada però oberta a atendre les necessitats dels que més pateixen. Davant la pandèmia sanitària i social, ha redoblat el seu compromís i ha adoptat una sèrie de mesures complementàries, dirigides especialment als alumnes en situació de vulnerabilitat, com les que es recullen en l’informe elaborat per Escola Catòlica amb les dades proporcionades per 338 centres que representen a 240.715 alumnes i que ens ofereixen una mostra significativa del sector.

Així, per exemple, un cop identificats els alumnes que no disposen dels mitjans tecnològics mínims o de la connectivitat adequada, els col·legis han prestat els seus propis ordinadors i dispositius i n’estan aconseguint d’altres en col·laboració amb autoritats locals, editorials o empreses tecnològiques. A més, s’estan aconseguint targetes SIM amb dades i subvencions per a internet facilitades per algunes ONG i comunitats autònomes.

Per a aquells alumnes amb accés limitat a internet o dispositius, es procura adaptar els horaris de les trobades virtuals a moments en què el dispositiu no s’utilitza per cap altre membre de la família i es complementa la comunicació a través de la plataforma amb enviaments de missatges a mòbil, correus electrònics o trucades telefòniques.

En alguns centres s’està atenent a les famílies amb dificultats econòmiques agreujades per la situació actual i que no tenen prou recursos, per exemple, becant famílies per fer la compra, destinant els ajuts de menjador a la realització de repartiments de menjar o col·laborant amb serveis Socials o ONG.

Pel que fa als alumnes de minories ètniques o immigrants amb desfasament curricular o desconeixement de l’idioma, els col·legis d’Escola Catòlica estan treballant de forma coordinada amb els serveis socials de l’entorn, creant amb ells una via de comunicació a través de les plataformes educatives i encarregant de fer el seguiment de la família.

Atenció a part mereixen els alumnes amb necessitats educatives especials. Els que tenen accés a les plataformes educatives adaptades reben el seu material personalitzat per aquesta via, i amb la resta es fan servir mateixes alternatives que les esmentades anteriorment. Es presta acompanyament a les famílies amb recursos adaptats, sessions en línia (si és possible) i trucades telefòniques, designant una persona de referència que els transmet les tasques acadèmiques i que els acompanya en qüestions emocionals, d’atenció, autonomia, etc. S’elaboren activitats d’àudio per a alumnes amb deficiències visuals i missatges escrits per a alumnes amb deficiències auditives. Per als que presenten problemes lingüístics, s’organitzen vídeo trucades amb logopedes per seguir treballant les seves dificultats.

L’escola concertada és una escola solidària que posa els seus recursos a disposició dels altres i ho està demostrant mobilitzant-se davant la pandèmia amb nombroses iniciatives promogudes pels col·legis i les institucions d’Església per oferir servei, ajuda i assistència a la població en general, i als col·lectius més vulnerables en particular. Al web d’Escola Catòlica es poden veure algunes de les moltes iniciatives solidàries que s’estan realitzant. Des de peces per a respiradors, fins a assistència telefònica per oferir companyia a les persones que estan soles, passant per la fabricació de protectors facials, màscares, bates, allotjament per a sanitaris i per a persones sense llar, donació de material sanitari, menjadors socials, assistència a famílies en exclusió, lliurament d’aliments, i un llarg etcètera.

Avui, més que mai, les institucions d’Església i els col·legis davant el coronavirus estan oferint una lliçó de misericòrdia cap als més necessitats, preocupant-se i ocupant-se dels més vulnerables. Són molts els catòlics, sacerdots, frares, monges i bisbes que aquests dies estan disposats a jugar-se la vida pels altres acompanyant, consolant i transmetent esperança.

L’escola concertada contribueix a aconseguir una millora del benestar de tots i d’aquí la importància que atorga a l’esport escolar, entès no només com a exercici físic, sinó també de socialització. Per això, considera fonamental la seva promoció dins l’escola com un aprenentatge fonamental en la vida i per al desenvolupament integral dels infants.

Els centres educatius concertats des de fa anys desenvolupen una important tasca en l’àmbit de la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat. El conveni signat a finals de 2019 entre Escola Catòlica i Inserta Ocupación, entitat de la Fundació ONCE per a la formació i l’ocupació de les persones amb discapacitat, per fomentar l’ocupació de les persones amb discapacitat dins de la institució, n’és un bon exemple.

La col·laboració, per exemple, amb Càritas o Creu Roja, entre altres, és habitual en els col·legis concertats. En moments de crisi com el que estam vivint com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19 aquesta col·laboració s’ha vist reforçada.