EXPERIÈNCIES: MATES MANIPULATIVES AL CSFA PALMA

CSFANoticias home, PALMA

Aquest curs a l’etapa de primària del CSFA Palma ens hem proposat impartir unes matemàtiques més manipulatives i més properes a la vida del nostre alumnat.

Els reglets i els diferents materials que permeten la seva manipulació centren les classes, on dos mestres sempre hi són dins l’aula per tal de dur endavant una metodologia molt més palpable.

Aquesta iniciativa és fruit d’un període de reflexió i de feina del nostre claustre, centrat en consolidar un projecte educatiu innovador i integral, és a dir, a on els coneixements acadèmics i el desenvolupament humà siguin totalment complementaris i igualment importants.