La misericòrdia i la solidaritat són dos dels principals elements indentitaris de la Congregació de les Germanes Franciscanes Filles de la Misericòrdia. Seguint l’empremta que ens va deixar Sant Francesc d’Assís, la Congregació centra bona part dels seus esforços en arribar allà on hi ha patiment i mancança d’oportunitats.

A través de l’ONG MISOL es duen a terme projectes a diferents punts de la geografia espanyola i als països llatinoamericans de Perú i Bolívia.
Protecció de la dona, educació i formació per a nins i joves, així com atenció sanitària son els tres eixos bàsics que marquen els projectes de MISOL.
Al llarg del curs son diverses les accions que es duen a terme per a que els nostres alumnes tinguin un espai de participació activa en aquests projectes i desenvolupin un esperit i actituds solidaris i misericordiosos.
Als CSFA tan important com la formació acadèmica n’és l’educació de la persona com a individu actiu i socialment responsable, per la qual cosa, estam convençuts que la transmissió dels valors de fraternitat, responsabilitat, misericòrdia i solidaritat que s’inculquen a través de MISOL contribueixen a que els i les alumnes dels nostres centres puguin contribuir, ara i en la seva vida adulta, al desenvolupament d’un món més lliure i just.

La nostra web és: www.ongmisol.org
I si ens vols trobar a Facebook: Misol-Misericordia y Solidaridad