NOUS MATERIALS DIDÀCTICS

CSFA Son ServeraSON SERVERA

Aquest curs ens hem endinsat del tot en el projecte d’unificació de la línia pedagògica que, en els darrers cursos hem anat posant en marxa. La novetat d’enguany és que hem substituït completament els llibres de text per materials didàctics, amb els quals els infants aprenen de manera més significativa i, alhora, lúdica, els continguts que s’han de treballar en l’etapa d’infantil. Us en mostram una primera selecció de materials que els nins troben en els diferents espais de joc simbòlic-vida pràctica, lectoescriptura o matemàtiques.