La tasca de pastoral que desenvolupam als Centres Sant Francesc d’Assís té la finalitat de promoure i motivar l’esperit cristià. I ho feim de manera adaptada als alumnes segons la seva edat i etapa educativa.

Volem acompanyar en el desenvolupament de la fe des de la infància, així com contribuir a construir Església juntament amb les famílies i la resta dels membres de la comunitat educativa, sempre des d’una perspectiva oberta i respectuosa.

nins

Treballam valors fonamentals com ara, la identificació de la consciència de dignitat humana, la importància de la família o la lluita per eliminar l’individualisme i les desigualtats socials. El que volem és donar respostes adequades al context actual, identificant els principals reptes a sortejar, entre d’altres, els efectes de la digitalització de l’entorn social, la manca de justícia arreu del món o la progressiva destrucció ecològica de la Llar Comú que és la nostra Mare Terra.

Amb les diferents actuacions de pastoral aprenem a cercar referents i a viure les ensenyances de Jesús recollides a l’Evangeli. Aplicam la paraula de Déu i el seu exemple dintre de la quotidianitat, demostrant que podem seguir la seva petjada des de cada recó de les nostres vides i del nostre dia a dia.

Així mateix, aprofundim en la figura de Sant Francesc d’Assís, el referent que va donar lloc a la creació dels Centres i que suposa per a nosaltres guia espiritual i exemple a seguir. Els valors franciscans de misericòrdia, solidaritat amb els més necessitats, alegria i agraïment per tot allò que ens proporciona la vida marquen la nostra trajectòria.