Pla per atendre situacions d’emergència de la nostra comunitat educativa

CSFADestacats, MANACOR, MURO, Noticias home, PALMA, SA POBLA, SON SERVERA

S’ha dissenyat un projecte d’ajudes encaminat a pal·liar les necessitats del moment difícil que molts alumnes i les seves famílies estan passant o poden passar en les pròximes setmanes.

La situació d’excepcionalitat que ens toca viure ens convida a la solidaritat. Els CSFA continuen en la seva línia de col·laborar per a poder donar una resposta adequada als seus alumnes i famílies, de manera especial als més vulnerables.

MISOL, l’obra social de la Congregació, sensible als moments difícils pels quals molts dels nostres alumnes i famílies estan passant o poden passar en les pròximes setmanes, ha dissenyat un projecte d’ajudes encaminat a procurar que ningú es vegi privat de l’oportunitat de completar la seva formació i tengui el necessari d’aliments, higiene, salut i l’acompanyament que calgui.

Per a gestionar el programa, s’ha posat en marxa un senzill pla d’emergència en coordinació amb MISOL, Govern General de les FFM, Gerència, Pastoral, Identitat i Missió i els equips directius dels centres.

Els CSFA, juntament amb la resta d’obres de la Congregació de les Franciscanes Filles de la Misericòrdia, MISOL i MATER, estan responent a aquesta situació tan dolorosa de manera creativa. Malgrat les dificultats, els centres s’han adaptat a la nova situació amb rapidesa i professionalitat. En tots els nivells, els centres educatius estan desenvolupant processos, estratègies i accions per a continuar sent “col·legis familiars i propers”.